Het HEPA-filter wordt wereldwijd al enkele decennia gebruikt en is nog altijd het standaardfilter in medische centra en in de high tech chipindustrie. Sinds enkele jaren is, als gevolg van de vraag naar luchtreinigers in de thuisomgeving, nog een type luchtfilter op de markt verschenen: het elektrostatisch (ionisator)filter, gebaseerd op dezelfde mechaniek als het ionisch luchtfilter. Het belangrijkste argument voor het elektrostatisch filter is dat je het filter nooit hoeft te vervangen, zodat het je geld bespaart. Is dat ook zo? Op internet vind je vele discussies over HEPA-filter en elektrostatisch filter, maar door veel onjuiste informatie wordt de gebruiker in de war gebracht.

 

Laten we het HEPA-filter onder de loep nemen

Het mechanisme van HEPA is gebaseerd op Brownian motion en Van der Waals force. Volgens Europese standaard EN 1882 is het HEPA-filter ingedeeld in klasse H10-14. De grootte van PM0.3 is gebruikt om deze indeling te bepalen. Gewoonlijk worden voor thuisapparaten klassen H11 en H12 gebruikt. Meer informatie over HEPA vind je hier.

Is het altijd beter te kiezen voor de hoogst mogelijke klasse? Dat valt te bezien. In de eerste plaats is het van belang te weten: hoe hoger de klasse, hoe meer luchtweerstand, met als gevolg een lager luchtstroomvolume.

Volgens het principe van ANSI/AHAM AC-1 moet een luchtreiniger in staat zijn de lucht in je kamer 3-5 keer per uur te circuleren. Dit betekent dat met een H11-filter je lucht al twee keer per uur wordt gezuiverd. Ofwel: de filtersnelheid van PM0.3 is dan al 99.975%.

Onderstaande grafiek is een weergave van filterefficiency versus deeltjesafmeting. Zoals je ziet zijn deeltjes met een afmeting tussen PM0.1 en PM0.3 het lastigst te filteren. Deeltjes groter dan PM0.3 worden opgepakt door de Brownian motion en Van der Waals force. Hoe groter het formaat, hoe hoger de efficiency. Voor formaat PM1.0 is dat zelfs bijna 99.99%.

Het komt er dus op neer dat bij het filteren van PM2.5, de efficiency van H11 en H13 nagenoeg gelijk zijn. Om die reden is het dus niet nodig voor de hoogste klassen H13 of H14 te kiezen. Je mist zelfs de voordelen van (kleiner) formaat, meer luchtstroom en een lager geluidsniveau.

Intussen heb ik als consultant binnenklimaat veel ervaring opgedaan met luchtreiniging en filters. Nu dit onderwerp erg actueel is vanwege de luchtvervuiling in ons land en wereldwijd, en de ontwikkelingen elkaar opvolgen, is het een interessante markt om te blijven volgen. Voorlopig heb ik mijn persoonlijke keuze wel gemaakt en ben ik erg tevreden over BRISE.

Het verhaal is echter nog niet af; deel 2 van mijn beschouwing van de verschillende typen filters verschijnt binnenkort. Volg het ook!

Wil je meer weten over (een gezonder) binnenklimaat en luchtreiniging? Neem contact met me op via rsnoek.nl.