In het eerste deel van dit onderwerp besprak ik o.a. hoe door onjui