Onze Diensten

Energiebesparing is een breed iets. Zonnepanelen plaatsen is altijd zinvol, maar misschien minder zinvol als het aanpassen / verbeteren van de isolatie of het veranderen van je gedrag. Vandaar dat ik in de loop der jaren verschillende dingen ben gaan doen die elkaar uitstekend aanvullen.

Uiteraard begint alles met advies. Advies heeft als uitgangspunt: wat is het meest zinvol voor deze bewoner? Voor een goed advies is soms meer nodig dan alleen een gesprek en even rondkijken.

Metingen

 • Metingen aan de cv, bijvoorbeeld:
  – is de installatie ingeregeld ?
  – werkt de regeling optimaal ?
 • Metingen aan elektra, bijvoorbeeld:
  – wat zijn de voorkomende spanningen en stromen (kan de hoofdzekering kleiner) ?
  – is er sprake van netvervuiling ?
  – metingen aan de isolatie: waarom springt de aardlek uit ?
  – controle op gebreken, bijvoorbeeld met een infraroodcamera.

Ventilatie

 • Metingen aan luchtkwaliteit en werking ventilatiesysteem, bijvoorbeeld:
  – zijn de ventilatie ventielen goed afgesteld, is de verversing voldoende ?
  – hoe is de luchtkwaliteit in de woning ?

Zonnepanelen

 • Werkt de installatie optimaal ?
 • Zijn de panelen nog in orde ?