Voorstanders van het stoken op hout roepen dat het CO2 neutraal is, en hernieuwbaar.
Deze sprookjes zijn al heel lang geleden onderuit gehaald. Deze fabeltjes ga ik nu niet nogmaals weerleggen.
Maar nu word het ook steeds duidelijker hoe slecht het voor de bossen is om al het resthout te verzamelen voor onze biomassa centrales.

Laten we hopen dat de subsidiëring van deze centrales snel gestopt word, want het zijn de financiële prikkels die projectleiders doet besluiten tot de bouw van deze ondingen.

Uitgemergelde sperwers en potgrondtekort: de nadelen van biomassa uit ons bos