Verhuisd

Ondanks de perikelen van het afgelopen jaar (Corona) heeft de groei zich voortgezet. Hierdoor was het niet langer mogelijk vanuit huis te blijven werken.

Vanaf nu vind u het bedrijf in de Ormelstraat 1 te Aalten.
Omdat we meer ruimte hebben hebben kunnen we meer materialen uit voorraad leveren.

In de loop van 2021 zal de showroom vorm gaan krijgen.
Hier zullen alle infrarood verwarmingen, luchtreinigers en regelingen te zien zijn.

Nog veel te doen maar u bent van harte welkom.

Richard

ps; om dit te vieren hebben we tot het einde van 2020 een mooie aanbieding voor u
Kijk snel op https://behaaglijkverwarmen.nl/

Zonnepanelen brandgevaarlijk ?

De laatste maanden waren zonnepanelen een aantal keer in het nieuws vanwege brand.
TNO heeft de branden onderzocht en stelt dat de oorzaak in de steker verbindingen gezocht moet worden.

In een installatie zijn de panelen met elkaar verbonden met stekers.
Deze stekers zijn van een dusdanige kwaliteit dat ze zonder problemen jaren lang op een dak kunnen liggen zonder defect te raken of problemen te krijgen met vocht. Om die kwaliteit te waarborgen is het belangrijk dat de stekers zorgvuldig en met het juiste gereedschap gemonteerd worden.
Tevens is het niet aan te bevelen om stekers van verschillende fabrikanten door elkaar te gebruiken.

Conclusie is dat mits de steker verbindingen zorgvuldig worden gemaakt zonnepanelen veilig zijn.

Lees hier het artikel op installatie.nl

Wat zijn de échte kosten van een luchtreiniger?

Je gezondheid is van onschatbare waarde, maar daarin investeren is noodzaak. Als de kwaliteit van de lucht waarin je leeft je niet uitmaakt, kun je dit artikel overslaan.

Bij de keuze voor een luchtreiniger krijgen we te maken met in hoofdzaak drie soorten kosten:

  • Het apparaat – eenmalige aanschafkosten
  • De filters – kosten op de lange termijn
  • Elektriciteit – kosten op de lange termijn

Het gemiddelde per dag van deze drie kostenposten bij elkaar, dat is de werkelijke prijs die je per dag betaalt. Welnu, de prijs van het apparaat is helder bij aanschaf en is een eenmalige uitgave. Natuurlijk verschilt de prijs per luchtreiniger, en is die gerelateerd aan functie, filtercapaciteit, … etc. Maar dat is niet waar dit artikel over gaat.

 

Laten we het hebben over de filterkosten

De filters vormen de belangrijkste kosten, op lange termijn gezien. Ze kunnen zelfs meer kosten dan de luchtreiniger zelf. Dus neem het volgende in overweging:

  • Wat kosten nieuwe filters?
  • Hoe vaak moeten de filters vervangen worden?

De kosten van nieuwe filters zijn gemakkelijk op te zoeken. Los van deze kosten bepaalt uiteindelijk de frequentie van vervanging van het filter de totale kosten. Zoals vermeld in voorgaand artikel Hoe kies je in 2019 een luchtreiniger?, gebruiken de meeste merken luchtreinigers een timer om de levensduur van het filter te bepalen. In feite is dit niet betrouwbaar, omdat de omstandigheden per gebruiker verschillen: ofwel relatief schoon, dan wel (erg) vuil. Het timer-mechanisme is niet in staat ons de werkelijke staat van het filter te melden. Vervangen we het filter eerder dan nodig, dan verspillen we een filter, ofwel ‘geld’. Zijn we te laat met het vervangen van het filter, dan brengen we onze gezondheid in gevaar.

 

Dus, wat zijn je opties?

Heb je thuis al een conventionele luchtreiniger? Open dan elke twee maanden het voorpaneel van de luchtreiniger om de status van het filter te checken, ook als het timer-indicator lampje nog niet brandt. Hoe dan ook: het is een subjectieve waarneming, jij bent degene die de afweging maakt.

De beste oplossing is te kiezen voor de BRISE-luchtreiniger, met ingebouwde HEPASmart-technologie. Daarmee ben je verzekerd van de beste prijs-kwaliteitverhouding wat betreft de kosten en je gezondheid. Geen onnodige verspilling en geen risico van secundaire vervuiling. Het is bovendien mogelijk de levensduur van het filter te volgen via de BRISE-app.

 

Dan de kosten van het energieverbruik

Om maximaal profijt te hebben van de BRISE slimme luchtreiniger, wordt aanbevolen deze 24/7 in gebruik te hebben. Niet alleen is de BRISE in staat zijn motor aan te passen aan de actuele omstandigheden, het is ook een bijzonder energiezuinig apparaat. Over het algemeen, bij 24 uur per dag en 7 dagen per week in gebruik, verbruikt deze luchtreiniger maar 0,2kWh per dag, ofwel zo’n € 0,04. Het energieverbruik is bovendien te volgen met de BRISE-app.

 

Nu de gemiddelde kosten per dag…

Met één BRISE-luchtreiniger dag en nacht in gebruik in de woonkamer van een eengezinswoning, zijn de kosten circa € 12,- per maand. Dit is inclusief aanschafkosten, filters en elektriciteit over een termijn van vijf jaar genomen.

BRISE is uitgevonden door gebruikers, en weet zodoende wat gebruikers echt nodig hebben. Door ervaring wijzer geworden, ben ik er wel uit: voorlopig voor mij niks anders dan de BRISE. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Het apparaat is compact, kindvriendelijk en gebruiksvriendelijk. En last but not least: dit is de beste keuze voor je gezondheid en qua prijs-kwaliteitverhouding.

Heb je nog vragen, of ben je geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met me op via rsnoek.nl

Welk filter is beter: HEPA of ionisator? – deel 2

In het eerste deel van dit onderwerp besprak ik o.a. hoe door onjuiste informatie over verschillende filtertypen de gebruiker in de war wordt gebracht. Vervolgens nam ik het HEPA-filter onder de loep. Dan is het nu tijd om de efficiency van het filter nader te beschouwen.

Er zijn verschillende elektrostatische of ionisator-luchtreinigers op de markt. Het belangrijkste kenmerk van dit type luchtreiniger is: ‘Filter vervangen niet nodig’. Oké tot zover; luchtreinigers gebaseerd op dit mechanisme hebben echter enkele nadelen. Bij gelijk energieverbruik, bijvoorbeeld, is de filterefficiëntie van het elektrostatisch filter behoorlijk laag, vergeleken met het HEPA-filter.

  1. Een veelvoud aan experimenten heeft aangetoond dat de filterefficiëntie van het elektrostatisch filter afneemt zodra de luchtstroom toeneemt. Verhoging van de capaciteit vereist een hoger voltage, met als gevolg een hoger energieverbruik en een ongewenste toename van ozon-uitstoot. Dit kan zelfs oplopen tot 50% meer energieverbruik dan het HEPA-filter, bij gelijke CADR (Clean Air Delivery Rate, ofwel luchtzuiveringscapaciteit).
  2. Omdat het mechanisme van het elektrostatisch filter niet is gebaseerd op Brownian motion en Van der Waals force, neemt het vermogen van luchtzuivering bij kleinere deeltjes zelfs af. Om deze reden valt de claim van elektrostatische filters te beschikken over gelijkwaardige efficiëntie en vermogen, ernstig te betwijfelen.

 

Neemt de efficiency van het HEPA-filter na verloop van tijd af?

In werkelijkheid neemt de capaciteit toe. Na een tijdlang te zijn gebruikt, wordt de poreusheid van het filter kleiner doordat deeltjes zich opstapelen in het filter. En, als de poreusheid afneemt, zet dit de motor aan tot opladen omdat de luchtstroomgradatie lager wordt. Zodoende moet het filter regelmatig worden vervangen. Of je kiest voor een smart filter, bijvoorbeeld HEPASmart van de BRISE-luchtreiniger.

 

Gaat een filter 10 jaar mee?

Nee. Doe dat alsjeblieft niet. Op het filter hebben zich stof, schimmels, bacteriën en vieze deeltjes verzameld; heb je een idee hoe bacteriën etc. zich vermenigvuldigen… na verloop van tijd? Zelfs als je het filter wast of vacuüm verpakt. Met zoveel microdeeltjes op het filter, is het verstandiger het weg te gooien en te vervangen door een nieuw filter. Je wilt immers geen secundaire luchtvervuiling in je huis, afkomstig van het filter zelf.

 

Vervang ik het filter als het indicatorlampje brandt?

Bij conventionele luchtreinigers ontbreekt het sensormechanisme, zodat de status van het filter onbekend is. Vaak wordt een timer gebruikt om je te waarschuwen. Dit is een erg onnauwkeurige benadering; ieders situatie is immers weer anders. De timer is dus niet in staat de actuele status van het filter te vermelden. Heb je dit type luchtreiniger in je huis? Vertrouw niet echt op dit signaal. Beter is om het filter elke twee maanden te checken. Merk je dat het filter erg vuil is, vervang het dan zo snel mogelijk.

Dankzij nieuwe IoT-technologie (Internet of Things), kun je nu ook kiezen voor een intelligente luchtreiniger als de BRISE C200. Met gebruik van sensoren en data science wordt de levensduur van filters nauwkeurig berekend. Deze HEPASmart-technologie verzekert je van de beste balans tussen jouw gezondheid en de kosten van het filter.

Is het je intussen duidelijk geworden wat de kenmerken en de kosten zijn van de verschillende soorten filters? En wat het beste is voor je gezondheid en je portemonnee?

Of wil je deel 1 van dit blog nog eens teruglezen? Klik dan hier. Mocht je nog vragen hebben over luchtfilters en luchtreinigers, over HEPA of BRISE? Neem contact met me op via rsnoek.nl Als adviseur binnenklimaat heb ik jarenlange ervaring met luchtreiniging en verwarming en alles wat daarbij komt kijken. Dus stel gerust je vraag!

Welk filter is beter: HEPA of ionisator? – deel 1

Het HEPA-filter wordt wereldwijd al enkele decennia gebruikt en is nog altijd het standaardfilter in medische centra en in de high tech chipindustrie. Sinds enkele jaren is, als gevolg van de vraag naar luchtreinigers in de thuisomgeving, nog een type luchtfilter op de markt verschenen: het elektrostatisch (ionisator)filter, gebaseerd op dezelfde mechaniek als het ionisch luchtfilter. Het belangrijkste argument voor het elektrostatisch filter is dat je het filter nooit hoeft te vervangen, zodat het je geld bespaart. Is dat ook zo? Op internet vind je vele discussies over HEPA-filter en elektrostatisch filter, maar door veel onjuiste informatie wordt de gebruiker in de war gebracht.

 

Laten we het HEPA-filter onder de loep nemen

Het mechanisme van HEPA is gebaseerd op Brownian motion en Van der Waals force. Volgens Europese standaard EN 1882 is het HEPA-filter ingedeeld in klasse H10-14. De grootte van PM0.3 is gebruikt om deze indeling te bepalen. Gewoonlijk worden voor thuisapparaten klassen H11 en H12 gebruikt. Meer informatie over HEPA vind je hier.

Is het altijd beter te kiezen voor de hoogst mogelijke klasse? Dat valt te bezien. In de eerste plaats is het van belang te weten: hoe hoger de klasse, hoe meer luchtweerstand, met als gevolg een lager luchtstroomvolume.

Volgens het principe van ANSI/AHAM AC-1 moet een luchtreiniger in staat zijn de lucht in je kamer 3-5 keer per uur te circuleren. Dit betekent dat met een H11-filter je lucht al twee keer per uur wordt gezuiverd. Ofwel: de filtersnelheid van PM0.3 is dan al 99.975%.

Onderstaande grafiek is een weergave van filterefficiency versus deeltjesafmeting. Zoals je ziet zijn deeltjes met een afmeting tussen PM0.1 en PM0.3 het lastigst te filteren. Deeltjes groter dan PM0.3 worden opgepakt door de Brownian motion en Van der Waals force. Hoe groter het formaat, hoe hoger de efficiency. Voor formaat PM1.0 is dat zelfs bijna 99.99%.

Het komt er dus op neer dat bij het filteren van PM2.5, de efficiency van H11 en H13 nagenoeg gelijk zijn. Om die reden is het dus niet nodig voor de hoogste klassen H13 of H14 te kiezen. Je mist zelfs de voordelen van (kleiner) formaat, meer luchtstroom en een lager geluidsniveau.

Intussen heb ik als consultant binnenklimaat veel ervaring opgedaan met luchtreiniging en filters. Nu dit onderwerp erg actueel is vanwege de luchtvervuiling in ons land en wereldwijd, en de ontwikkelingen elkaar opvolgen, is het een interessante markt om te blijven volgen. Voorlopig heb ik mijn persoonlijke keuze wel gemaakt en ben ik erg tevreden over BRISE.

Het verhaal is echter nog niet af; deel 2 van mijn beschouwing van de verschillende typen filters verschijnt binnenkort. Volg het ook!

Wil je meer weten over (een gezonder) binnenklimaat en luchtreiniging? Neem contact met me op via rsnoek.nl.

Tijd voor wat verluchting

In ons mooie Nederland neemt het aantal mensen met klachten aan de luchtwegen al jaren toe. Denk aan astma, of een allergie voor bijvoorbeeld pollen. Bijna iedereen kent wel iemand met een van deze aandoeningen. Dat betekent dat het om heel veel mensen gaat…

Aandoeningen aan de luchtwegen zijn een gevolg van de slechte luchtkwaliteit in Nederland. Door onder andere de uitstoot van wegverkeer, luchtvaart, industrie en landbouw. En ook in de particuliere sector: het gebruik van houtkachels, buitenkeukens, barbecues etc. Luchtvervuiling irriteert de luchtwegen, waardoor deze stapje voor stapje gevoeliger worden voor belastende stoffen. Na verloop van tijd ontwikkelt deze irritatie zich tot een aandoening. En opeens gaat ademhalen niet meer zo vanzelfsprekend als het was.

Door in te zetten op schone lucht, neem je hinderende prikkels weg en voorkom je dat aandoeningen zich ontwikkelen. Dat betekent: aanpak bij de bron, preventief ingrijpen, en niet laten escaleren tot behandelen lastiger wordt.

Een grote bron van vervuiling, juist in woonwijken, is het toenemend aantal houtkachels. Een houtkachel stoot meer dan tachtig(!) verschillende soorten vervuiling uit (zie Welke gevaarlijke stoffen zitten er in houtrook?), waarvan een aantal kankerverwekkend en of zeer belastend voor slijmvliezen of luchtwegen. Omdat deze stoffen door de kleinste kiertjes uw woning binnendringen, is luchtreiniging sterk aan te raden. Voorkom erger; je gezondheid is je belangrijkste bezit. En schone lucht: dat gun je iedereen.

De energierekening wordt hoger

U heeft het vast wel gehoord: de energierekening wordt hoger, alweer. En als dat het enige was… maar alles wordt duurder. Daarom is het prettig wanneer u ergens op weet te besparen, vooral als het niet ten koste gaat van het comfort.

Een van de mogelijkheden is de Niebla Neveldouche Met deze unieke douchekop verbruikt u slechts 6 liter water per minuut. U bespaart daarmee niet alleen op uw waterverbruik, maar ook fors op het energieverbruik. In de meeste gevallen heeft u deze douchekop daarom al binnen acht maanden terugverdiend.

Ja, ja; en dan douchen onder een miezerstraaltje zeker, en heen en weer springen om nat te worden! Het tegendeel is het geval: de Niebla douchekop verbruikt heel weinig, en geeft toch het gevoel van een volle luxe straal.

Gelooft u het nog niet? Gebruik hem een week en lever hem daarna gewoon weer in. Geheel vrijblijvend, dus zonder kosten!

Bel met (0543) 72 35 25 en haal binnenkort de Niebla Neveldouche op.