Verhuisd

Ondanks de perikelen van het afgelopen jaar (Corona) heeft de groei zich voortgezet. Hierdoor was het niet langer mogelijk vanuit huis te blijven werken. Vanaf nu vind u het bedrijf in de Ormelstraat 1 te Aalten. Omdat we meer ruimte hebben hebben kunnen we meer...

Zonnepanelen brandgevaarlijk ?

De laatste maanden waren zonnepanelen een aantal keer in het nieuws vanwege brand. TNO heeft de branden onderzocht en stelt dat de oorzaak in de steker verbindingen gezocht moet worden. In een installatie zijn de panelen met elkaar verbonden met stekers. Deze stekers...

Wat zijn de échte kosten van een luchtreiniger?

Je gezondheid is van onschatbare waarde, maar daarin investeren is noodzaak. Als de kwaliteit van de lucht waarin je leeft je niet uitmaakt, kun je dit artikel overslaan. Bij de keuze voor een luchtreiniger krijgen we te maken met in hoofdzaak drie soorten kosten: Het...

Welk filter is beter: HEPA of ionisator? – deel 2

In het eerste deel van dit onderwerp besprak ik o.a. hoe door onjuiste informatie over verschillende filtertypen de gebruiker in de war wordt gebracht. Vervolgens nam ik het HEPA-filter onder de loep. Dan is het nu tijd om de efficiency van het filter nader te...

Welk filter is beter: HEPA of ionisator? – deel 1

Het HEPA-filter wordt wereldwijd al enkele decennia gebruikt en is nog altijd het standaardfilter in medische centra en in de high tech chipindustrie. Sinds enkele jaren is, als gevolg van de vraag naar luchtreinigers in de thuisomgeving, nog een type luchtfilter op...